کارشناسی فنی لکسوس

جدیدترین ابزار های تشخیص رنگ دیجیتال – کارشناسی رنگ لکسوس

کارشناسی فنی لکسوس

دیاگ تخصصی لکسوس

استعلام آپشن ها از کمپانی لکسوس

کارشناسی قیمت لکسوس دست دوم

اعزام کارشناس خودرو در محل

ارائه چک لیست مکتوب

پیشگیری از ضرر شما در خرید خودرو های دست دوم و صفر

ارائه خدمات VIP کارشناسی خودرو

کارشناسی دقیق و حرفه ای خودرو های لکسوس جهت بررسی اصالت شاکله اصلی خودرو (سقف، ستونها ،شاسی و …)

کارشناسی دقیق و حرفه ای خودرو های لکسوس جهت بررسی رنگ قطعات بیرونی بدنه خودرو (گلگیرها، درب های جانبی، درب صندوق عقب و کاپوت)

کارشناسی دقیق و حرفه ای خودرو های لکسوس جهت بررسی قطعات تعویضی بدنه خودرو